Samverkansavtal

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Samverkansavtal

Inför antagningen till läsåret 2018/2019 finns inget gemensamt samverkansavtal inom Värmlands län och Åmåls kommun.

Detta innebär att om man söker ett program/inriktning i en annan kommun och programmet/inriktningen finns i hemkommunen blir man mottagen som sökande i andra hand.

 

Åmål

Elever folkbokförda i Åmåls kommun kan söka samtliga inriktningar (Jordbruk, Hästhållning, Djur samt Park/trädgård) på Programmet för skog, mark och djur i Västra Götalandsregionen och bli mottagna i första hand.