Tidsplan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Tidsplan inför antagningen 2019/2020

 

4 januari Användarkonto skickas ut

7 januari Webbansökan (Dexter) öppnas

11 februari Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00

Sista dag att lämna in kvittenser till din studie- och yrkesvägledare

8 april Webbansökan (Dexter) öppnas för omval

15 maj Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00

Sista dag att lämna in kvittenser till din studie- och yrkesvägledare

26 juni Slutliga besked presenteras på Dexter.

26 juli Sista svarsdag. Svar via Dexter.