Nyheter

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Nyheter 2017/2018

 

Ekonomiprogrammet kommer inte att starta på Herrgårdsgymnasiet i Säffle.

 

Estetiska programmet inriktning Estetik och media kommer inte att starta på Fria Läroverken i Karlstad.

 

Estetiska programmet inriktning Musik kommer inte att starta på Solbergagymnasiet i Arvika.

 

Estetiska programmet inriktning Musik kommer inte att starta på Folkuniversitetets Gymnasium i Karlstad.

 

Estetiska programmet inriktning Teater kommer inte att starta på Brogårdsgymnasiet i Kristinehamn.

 

Gymnasiesärskoleprogrammet Programmet för estetiska verksamheter kommer inte att starta på Sundstagymnasiet i Karlstad.

 

Handels- och administrationsprogrammet (Sporthandel) kommer inte att starta på Forshagaakademin i Forshaga.

 

Handels- och administrationsprogrammet kommer inte att starta på Stjerneskolan i Torsby.

 

Industritekniska programmet kommer inte att starta på Eda Gymnasieskola i Åmotfors.

 

Vård- och omsorgsprogrammet kommer inte att starta på Årjängs Gymnasieskola i Årjäng.

 

 

Inför antagningen 2017/2018

5 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

- samtliga elever som går i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever som går i åk 1 i Karlstad och Säffle som ska söka inriktning till år 2

- elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasiesärskola

10 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 10 februari kl. 16.00.

Om det blir för få sökande till ett program kan kommunen/fristående skolan välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

Antagning till Programinriktat individuellt val (PRIV) görs den under vecka 32 under förutsättning att det finns platser kvar på de olika programmen. Det är också skolorna som beslutar hur många PRIV-elever man tar in.

Obehöriga elever kan göra en intresseanmälan till något av Introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion och/eller Yrkesintroduktion.

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM alternativt IM2 (Introduktionsprogrammet). Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion eller Yrkesintroduktion.

 

Organisationen (vilka program/inriktningar som kommer att erbjudas) kommer att fastställas under september/oktober. Därefter kommer uppdatering att ske på www.gyansokan.se.

För övriga datum se Tidsplanen.

Lycka till med ditt gymnasieval!