Nyheter

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Nyheter 2019/2020

 

Förändringar utbildningar

Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn, väljer att inte starta Estetiska programmet inrikting Musik, ESMUS.

 

Herrgårdsgymnasiet, Säffle, kommer inte att erbjuda inriktningen Dator- och kommunikationsteknik år 2 på El- och energiprogrammet för de elever som blir antagna på år 1 i år.

 

Utbildningar på www.gyansokan.se

Under oktober/november månad kommer antagningskanslierna att få in organisationerna från respektive huvudman, d.v.s. vilka program & inriktningar som de kommer att erbjuda inför läsåret 2019/2020.

Uppdatering sker löpande.

 

Förändringar Introduktionsprogrammen

Programinriktat individuellt val (PRIV) samt Preparandutbildning blir borttaget och ersätts av nedanstående:

 

Programinriktat val - kan erbjudas på samtliga nationella program, t.ex. IMVBF (Barn-och fritidsprogrammet) IMVEK (Ekonomiprogrammet). Respektive kommun/fristående skola beslutar till vilka program Programinriktat val att erbjudas. Huvudmännen beslutar om eventuell antagning till Programinriktat val.

 

Inför antagningen 2019/2020

4 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

- samtliga elever som går i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever som går i åk 1 i Karlstad och Säffle som ska söka inriktning till år 2

- elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasiesärskola

7 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 11 februari kl. 16.00.

Om det blir för få sökande till ett program kan huvudmannen välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM. Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av introduktionsprogrammen.

 

För övriga datum se Tidsplanen i menyn.

Lycka till med ditt gymnasieval!