Nyheter

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Nyheter 2018/2019

 

Herrgårdsgymnasiet, Säffle, väljer att inte starta Barn-fritidsprogrammet, BF, 18/19.

 

Herrgårdsgymnasiet, Säffle, väljer att inte starta Naturvetenskapsprogrammet, NA, 18/19.

 

AlmaAkademin, Karlstad, väljer att inte starta sina program 18/19. De berörda programmen är Estetiska programmet Bild och formgivning (ESBIL), Estetiska programmet Dans (ESDAN), Estetiska programmet Musik (ESMUS) samt Samhällsvetenskapsprogrammet (SA).

 

Presterudsgymnasiet, Kristinehamn, startar Programmet för hälsa, vård och omsorg för gymnasiesärskolan, HOHAL, 18/19.

 

Spångbergsgymnasiet, Filipstad, startar inriktningen Bygg- och anläggningsprogrammet Mark och anläggning, BAMAR, 18/19

 

Herrgårdsgymnasiet, Säffle, väljer att inte starta Ekonomiprogrammet, EK, 18/19.

 

Årjängs Gymnasieskola, Årjäng, väljer att inte starta inriktningen Beteendevetenskap, SABET, 18/19.

 

Årjängs Gymnasieskola, Årjäng, väljer att inte starta Vård- och omsorgsprogrammet, VO, 18/19.

 

Karlbergsgymnasiet, Åmål, väljer att inte starta Estetiska programmet inriktning Bild, ESBIL, 18/19.

 

Karlbergsgymnasiet, Åmål, väljer att inte starta Estetiska programmet inriktning Musik, ESMUS, 18/19.

 

Fria Läroverken, Karlstad, väljer att inte starta inriktingen Naturvetenskap och samhälle, NANAS, på sitt Naturvetenskapsprogram 18/19.

 

Brogårdsgymnasiet, Kristinehamn, väljer att inte starta Estetiska programmet inriktning Teater, ESTEA, 18/19.

 

Inför antagningen 2018/2019

5 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

- samtliga elever som går i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever som går i åk 1 i Karlstad och Säffle som ska söka inriktning till år 2

- elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasiesärskola

8 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 7 februari kl. 16.00.

Om det blir för få sökande till ett program kan kommunen/fristående skolan välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

Antagning till Programinriktat individuellt val (PRIV) görs den under vecka 32 under förutsättning att det finns platser kvar på de olika programmen. Det är också skolorna som beslutar hur många PRIV-elever man tar in.

Obehöriga elever kan göra en intresseanmälan till något av Introduktionsprogrammen; Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion och/eller Yrkesintroduktion.

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM alternativt IM2 (Introduktionsprogrammet). Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av Individuellt alternativ, Preparandutbildning, Språkintroduktion eller Yrkesintroduktion.

 

Organisationen (vilka program/inriktningar som kommer att erbjudas) kommer att fastställas under september/oktober. Därefter kommer uppdatering att ske på www.gyansokan.se.

För övriga datum se Tidsplanen.

Lycka till med ditt gymnasieval!