Så går valet till

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Ansökan på webben

 

För att kunna söka på webben måste man ha ett användarkonto.

Användarkontot skickas till elev/vårdnadshavare i början av januari.

Klicka här för att komma till Dexter (ansökan till gymnasiet via webben)

Fyll i ditt användarnamn och lösenord.

När du loggat in kommer du till din ansökan där du lägger in dina val.

Klicka på länken Lägg till val

Här söker du utbildningar.

Du kan välja mellan att visa de utbildningar som finns i hemkommunen eller i databasen.

Samtliga nationella program som erbjuds i Värmlands län och Åmåls kommun finns med i databasen.

Sök studieväg - inom viss kommun - på viss gymnasieskola - inom visst program.

Nya listrutor visas allt eftersom du klickar.

 

När du valt kommer en lista fram på vilket program, skola och ort programmet finns.

Tryck välj så blir valet tillagt på din ansökan.

Om du söker EK, HU, IB, NA, SA så måste du också ange vilket språkval du önskar.

Klicka på OK när du fyllt i de val som du måste välja.

Nu är valet tillagt till din ansökan.

 

Gör på samma sätt som ovan för att lägga till ytterligare val.

När du är nöjd med din ansökan klickar på knappen Bekräfta.

 

När du har bekräftat din ansökan är den låst för ändringar.

 

Om du vill ändra din ansökan kan din studie- och yrkesvägledare låsa upp den förutsatt att sista ansökningsdag inte är passerad.

Kvittensen ska skrivas ut och undertecknas av elev.

 

Lämna sedan in den tillsammans med eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare.

 

Spara ditt användarkonto

När den preliminära antagningen är klar kan du själv gå in och titta på din ansökan för att se vilket val du preliminärt är antagen till.

Detta gäller även vid den slutliga antagningen.

 

Om du är antagen till ett lägrehandsval vid den slutliga antagningen kan du även se din eventuella reservplacering.