Tidsplan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Tidsplan inför antagningen 2018/2019

5 januari

Användarkonto skickas hem till eleverna.

8 januari

Webbansökan (Dexter) öppnas.

7 februari

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare.

V 10-11

Antagningsprov till Estetiska programmet.

V15

Preliminärantagningen presenteras på Dexter.

Preliminära besked.

16 april

Webbansökan (Dexter) öppnas för eventuella omval.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

9 maj

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna in ansökan om fri kvot till din studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna in ansökan för dispens i engelska till din studie- och yrkesvägledare.

Vecka 26

Slutlig antagning presenteras på Dexter.

Slutliga besked.

26 juli

Sista svarsdag för elever som är antagna på lägrehandsval (val 2 eller lägre).

Elever som är antagna på sina förstahandsval behöver inte skicka in svarskortet mer än om man tackar nej till platsen.

V 31-37

Reservantagning.

Vecka 32

PRIV-antagning