Tidsplan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Tidsplan inför antagningen 2019/2020

4 januari

Användarkonto skickas hem till eleverna.

7 januari

Webbansökan (Dexter) öppnas.

11 februari

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor (särskilda skäl, flyttanmälningar med mera) till din studie- och yrkesvägledare.

4-15 mars (vecka 10 och 11)

Antagningsprov till Estetiska programmet.

8 april

Preliminärantagningen presenteras på Dexter.

Preliminära besked skickas inte ut.

8 april

Webbansökan (Dexter) öppnas för eventuella omval.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

15 maj

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

  • Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor (särskilda skäl, flyttanmälningar med mera) till din studie- och yrkesvägledare.
  • Sista dag att lämna in ansökan om fri kvot inklusive bilagor till din studie- och yrkesvägledare.
  • Sista dag att lämna in ansökan för dispens i engelska till din studie- och yrkesvägledare.

26 juni

Slutlig antagning presenteras på Dexter.

Från och med i år skickar vi inte ut några besked utan eleverna svarar via Dexter.

26 juli

Sista svarsdag är den 26 juli. Svar lämnas via Dexter.

V 31-37

Reservantagning.