Tidsplan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Tidsplan inför antagningen 2016/2017

Reservantagningen pågår till och med 15 september 2016.

 

 

Tidsplan inför antagningen 2017/2018

5 januari

Användarkonto skickas hem till eleverna.

10 januari

Webbansökan (Dexter) öppnas.

10 februari

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare.

V 10-11

Antagningsprov till Estetiska programmet.

V15

Preliminärantagningen presenteras på Dexter.

Preliminära besked.

24 april

Webbansökan (Dexter) öppnas för eventuella omval.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

12 maj

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor till din studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna in ansökan om fri kvot till din studie- och yrkesvägledare.

Sista dag att lämna in ansökan för dispens i engelska till din studie- och yrkesvägledare.

Vecka 26

Slutlig antagning presenteras på Dexter.

Slutliga besked.

26 juli

Sista svarsdag för elever som är antagna på lägrehandsval (val 2 eller lägre).

Elever som är antagna på sina förstahandsval behöver inte skicka in svarskortet mer än om man tackar nej till platsen.

V 31-37

Reservantagning.

Vecka 32

PRIV-antagning.