Jämförelsetal

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Jämförelsetal

 

Här presenteras det jämförelsetal som den sist antagna på respektive program hade vid respektive antagning.

 

Jämförelsetalen är fördelade på preliminära och slutliga på kommunala skolor samt preliminära och slutliga på fristående skolor.

 

Enbart * innebär att det inte blev någon antagen till programmet.

 

En * framför jämförelsetalet innebär att det fanns platser kvar på programmet vid den slutliga antagningen.