Studiehjälp

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Studiehjälp

 

Du som går på gymnasieskolan kan få studiehjälp till och med vårterminen det år du fyller 20.

Därefter kan du söka studiemedel med en bidragsdel och en lånedel.

 

Studiebidrag får du om du studerar heltid på gymnasieskola, folkhögskola, kommunal eller statlig vuxenutbildning på gymnasienivå och vissa andra utbildningar. Mer information hittar du på: CSN

 

Studiehjälp består av:

  • Studiebidrag
  • Extra tillägg
  • Inackorderingstillägg