Introduktionsprogram

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

Introduktionsprogram

 

Introduktionsprogram är för dig som inte är behörig till ett nationellt program

Skolan måste hjälpa dig som inte är behörig till gymnasieskolan.

Det kan se mycket olika ut i olika kommuner, men här kan du läsa om fyra introduktionsprogram som kommunerna måste eller brukar erbjuda.

För mer information prata med din studie- och yrkesvägledare.

Programinriktat val

 

Preparandutbildningen och Programinriktat individuellt val ersätts av Programinriktat val från 1 juli 2019.

Behörighetskrav:

Du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska eller matematik + 4 ämnen

eller

du ska ha lägst betyget Godkänd i svenska/svenska som andraspråk + engelska + matematik + 3 ämnen.

 

Yrkesintroduktion

 

Inom Yrkesintroduktion ska du få möjlighet att få mer kunskap om ett eller flera yrken som intresserar dig.

Du får undervisning i skolan men får vanligtvis också göra praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det ska också finnas möjlighet för dig att läsa de ämnen du behöver för att bli behörig.

En yrkesintroduktion kan ge dig behörighet till ett yrkesprogram på gymnasieskolan eller hjälpa dig att få ett arbete eller praktikplats.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ är tänkt för dig som har särskilda behov och kanske behöver extra mycket hjälp för att kunna nå gymnasieskolan.

Du ska få en utbildning anpassad helt efter vad som passar dig. Det kan vara studier, praktik på en arbetsplats eller annat som du önskar.

Språkintroduktion

Språkintroduktion är tänkt för dig har ett annat modersmål än svenska och som nyligen har anlänt till Sverige