Inackordering - GYSÄR

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Stöd till inackordering


32 § Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman som behöver inackordering på grund av skolgången.

 

Denna skyldighet gäller dock inte elever som har tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 19 kap. 39 §.