Nyheter

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Ansökan till gymnasiet görs via vårt webbsystem Dexter.


Inför antagningen 2020/2021

3 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

 

- samtliga elever som går i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever som går i åk 1 i Karlstad och Säffle som ska söka inriktning till år 2

- elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasiesärskola

 

8 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 7 februari kl. 16.00.

 

Om det blir för få sökande till ett program kan huvudmannen välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

   

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM. Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av introduktionsprogrammen.


För övriga datum se Tidsplanen i menyn.

 

Lycka till med ditt gymnasieval!Antagning 2020/2021


Nya gymnasiesärskoleprogram

EVEST (Programmet för estetiska verksamheter) erbjuds på Presterudsgymnasiet i Kristinehamn fr.o.m. läsåret 2020/2021.

HOHAL (Programmet för hälsa, vård och omsorg) erbjuds på Herrgårdsgymnasiet i Säffle fr.o.m. läsåret 2020/2021.

IAIND (Individuella programmet) erbjuds på Herrgårdsgymnasiet i Säffle fr.o.m. läsåret 2020/2021.

Valet till gymnasiesärskolan görs via webben.

Användarkonto skickas ut den 3 januari 2020 och Dextersidan där du gör din ansökan öppnas 8 januari 2020.