Samverkansavtal

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Samverkansavtal

 

Inför antagningen till läsåret 2020/2021 finns inget gemensamt samverkansavtal inom Värmlands län.

 

Detta innebär att om man söker ett program/inriktning i en annan kommun och programmet/inriktningen finns i hemkommunen blir man mottagen som sökande i andra hand.