Tidsplan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Tidsplan inför antagningen 2020/2021


3 januari   Användarkonto skickas ut

 

8 januari   Webbansökan (Dexter) öppnas

 

7 februari   Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00

          Sista dag att lämna in kvittenser till din studie- och yrkesvägledare

 

6 april  Webbansökan (Dexter) öppnas för omval

 

15 maj   Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00

             Sista dag att lämna in kvittenser till din studie- och yrkesvägledare

 

24 juni   Slutliga besked presenteras på Dexter.

 

26 juli   Sista svarsdag. Svar via Dexter.