Information

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


INFORMATION

 

TIDSPLAN - Information om vilka datum som gäller under antagningsprocessen

 

NYHETER - Här kommer det att finnas information om "Inför antagningen", "Förändringar", "Preliminär antagning" och "Slutlig antagning".

 

INFÖR GYMNASIEVALET - Information om vad du ska tänka på inför gymnasievalet

 

DITT GYMNASIEVAL - Information om jämförelsetal, behörigheter, idrottsgymnasium, fri kvot m.m.

 

SÅ GÅR VALET TILL - Information steg för steg hur du gör din ansökan via Dexter (webben)