Nyheter

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

Inför antagningen 2020/2021

3 januari skickar antagningskanslierna ut användarkonton till:

 

- samtliga elever som går i grundskola i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever som går i åk 1 i Karlstad och Säffle som ska söka inriktning till år 2

- elever som går på Introduktionsprogrammen i Värmlands län eller Åmåls kommun

- elever i Värmlands län och Åmåls kommun som ska söka gymnasiesärskola

 

8 januari öppnas Dexter för ansökan och stängs 7 februari kl. 16.00.

 

Om det blir för få sökande till ett program kan huvudmannen välja att inte starta programmet. De elever som sökt kommer då att få information om detta och har då möjlighet att ändra sin ansökan.

   

Elever som är obehöriga vid den slutliga antagningen i juni kommer att bli placerade på IM. Efter skolstart kommer eleverna, efter överenskommelse mellan skola och elev, bli placerade på något av introduktionsprogrammen.


För övriga datum se Tidsplanen i menyn.

 

Lycka till med ditt gymnasieval!Antagning 2020/2021


Nytt sökbart gymnasium

JENSEN Gymnasium Karlstad, som är en fristående skola, finns nu med som sökbart alternativ antagning 2020/2021.


Utbildningar på www.gyansokan.se

Under oktober/november månad kommer antagningskanslierna att få in organisationerna från respektive huvudman, d.v.s. vilka program & inriktningar som de kommer att erbjuda inför läsåret 2020/2021.

Uppdatering sker löpande.


Ny inriktning

BAMAR (Mark och anläggning) erbjuds på Stjerneskolan i Torsby fr.o.m. läsåret 2021/2022.
Önskemål om inriktningen kan anges för de som söker Bygg- och anläggningsprogrammet i Torsby inför läsåret 2020/2021.


Ny NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)

Stjerneskolan i Torsby startar NIU Mountainbike inför läsåret 2020/2021.
Ansökan kommer att kunna göras via E-tjänst på www.stjerneskolan.se.
Sista ansökningsdag 7 februari 2020. (Förlängd ansökningstid)

NIU Mountainbike