Tidsplan

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Tidsplan inför antagningen 2020/2021

 

3 januari   

Användarkonto skickas hem till eleverna.

 

8 januari

Webbansökan (Dexter) öppnas.

 

7 februari

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor (särskilda skäl, med mera) till din studie- och yrkesvägledare.

 

2-13 mars (vecka 10 och 11)

Antagningsprov till Estetiska programmet.

 

6 april

Preliminärantagningen presenteras på Dexter.

Preliminära besked skickas inte ut.

 

6 april

Webbansökan (Dexter) öppnas för eventuella omval.

Kontakta din studie- och yrkesvägledare för att öppna upp din ansökan.

 

15 maj

Webbansökan (Dexter) stängs kl. 16.00.

  • Sista dag att lämna in påskrivna kvittenser inklusive eventuella bilagor (särskilda skäl, flyttanmälningar med mera) till din studie- och yrkesvägledare.
  • Sista dag att lämna in ansökan om fri kvot inklusive bilagor till din studie- och yrkesvägledare.
  • Sista dag att lämna in ansökan för dispens i engelska till din studie- och yrkesvägledare.

 

24 juni

Slutlig antagning presenteras på Dexter.


 

26 juli

Sista svarsdag är den 26 juli. Svar lämnas via Dexter.

 

V 31-37

Reservantagning.


V 33

Eventuell antagning till Programinriktat val sker efter beslut av huvudman 


Sena ansökningar

Ansökningar som kommer in mellan 16 maj och 26 juli betraktas som sen ansökan. Sena ansökningar innebär att man placeras in en reservgrupp efter ordinarie reserver. Sena ansökningar efter första reservantagningen antas i mån av plats.