Slutliga jämförelsetal - kommunala skolor

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Slutliga Jämförelsetal - Kommunala skolor 2020


Siffrorna är justerade manuellt då inte statistiken blev utskriven förrän sena ansökningar och svar börjat registrerats.

För att se slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2020 klicka på länken:


Slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2020Slutliga Jämförelsetal - Kommunala skolor 2019


För att se slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2019 klicka på länken:


Slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2019


Slutliga Jämförelsetal - Kommunala skolor 2018


För att se slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2018 klicka på länken:


Slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2018Slutliga Jämförelsetal - Kommunala skolor 2017


För att se slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2017 klicka på länken:


Slutliga jämförelsetal kommunala skolor 2017Observera: Jämförelsetalen till Estetiska programmet Bild och formgivning, Estetiska programmet Dans,

Estetiska programmet Musik samt Estetiska programmet Teater visar poängen av betyg plus färdighetsprov.