Kontakta oss

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Kontakta oss på antagningskanslierna för Värmlands län/Åmåls kommun


Antagningskansli Arvika:

Tfn: 0570-826 80

 

Arvika kommun, 17. Gymnasieantagningen, 671 81 ARVIKA


christina.westberg@arvika.se

 


Antagningskansli Karlstad:

Kontaktcenter tfn: 054-540 00 00

 

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Elevantagningen, Våxnäsgatan 10 (B2),

651 84 KARLSTAD

 

elevantagningen@karlstad.se