Studiebidrag

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Studiebidrag


Du får 1250 kr per månad.


Om du går i gymnasieskola kommer bidraget automatiskt utan att du behöver ansöka om det.


Är du utländsk medborgare måste du först få rätten till svenskt studiestöd godkänd.


Om du inte är myndig betalar CSN (Centrala Studiestödsnämnden) ut studiebidraget till din vårdnadshavare. Är du myndig betalas bidraget direkt till dig.


Extra tillägg


Extra tillägg ansöker du om hos CSN. Om du kan få tillägget beror på familjens inkomst.