Dagliga resor

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Dagliga resor

Om du har längre än sex kilometer till skolan får du bidrag till dagliga resor mellan hem och skola, i form av skolkort.


Här finns mer information om skolkorten.


Ta kontakt med hemkommunen för vidare information.