Inackorderingstillägg - fristående skolor

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun


Inackorderingstillägg - friskolor

 

Om en elev läser på en fristående gymnasieskola ska man i stället söka inackorderingstillägg hos CSN.

 

Information från CSN’s hemsida:

Du kan få inackorderingstillägg till och med vårterminen det år du fyller 20 om du bor på en annan adress under den tid du studerar.

Du måste dessutom uppfylla några andra villkor:

 

-   Du skulle få resa minst två timmar per dag mellan ditt föräldrahem och

    skolan, om du bodde kvar hemma. Om du är gift räknar vi restiden från

    din och din makes eller makas gemensamma bostad. Om du är placerad i

    familjehem räknas detta hem som föräldrahem.

-   Du studerar på heltid.

-   Du går en utbildning som ger rätt till inackorderingstillägg.


 

Viktig information

En elev kan få inackorderingstillägg från CSN om man uppfyller ovanstående kriterier och blir antagen på ett program/inriktning som inte erbjuds i hemkommunen eller i en kommun dit det är pendlingsavstånd.

 

Om eleven blir antagen och får inackorderingstillägg under första året enligt föregående stycke men inför år 2 söker en inriktning som finns i hemkommunen alternativt inom pendlingsavstånd kommer eleven enligt CSN att få avslag på sin ansökan. Eleven har dock rätt att fullfölja sin utbildning men får då inte inackorderingstillägg.