Information

Gymnasieantagningen för

Värmlands län & Åmåls kommun

 

INFORMATION

TIDSPLAN - Information om vilka datum som gäller under antagningsprocessen

GY11 - Information om gymnasiereformen som trädde i kraft inför läsåret 2011/2012

NYHETER - Här kommer det att finnas information om "Inför antagningen", "Förändringar", "Preliminär antagning" och "Slutlig antagning".

INFÖR GYMNASIEVALET - Information om vad du ska tänka på inför gymnasievalet

DITT GYMNASIEVAL - Information om jämförelsetal, behörigheter, idrottsgymnasium, fri kvot m.m.

SAMVERKANSAVTAL - Information om vilka kommuner som har ytterligare samverkansavtal förutom det som finns med Värmlands län och Åmåls kommun

SÅ GÅR VALET TILL - Information steg för steg hur du gör din ansökan via Dexter (webben)